Chuyện tình người nổi tiếng

Chuyện tình Vua Bảo Đại
Không có sự văn minh và lòng dũng cảm của Vua Bảo Đại thì tục đa thê được các nền văn minh phương Tây coi là hành vi trì độn nhất của chế độ phong kiến sẽ còn nối dài.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: