cộng đồng

Một chủ nhà hàng có ‘tấm lòng vàng’ ở Little Saigon
Lệnh đóng cửa California vì đại dịch COVID-19 được ban hành ngày 18 Tháng Ba 2020, thì hai hôm sau, anh Việt Phạm, đồng chủ nhân nhà hàng Recess Room ở Fountain Valley, bắt đầu cung cấp thức ăn nóng miễn phí cho những cao niên quanh Little Saigon gặp hoàn cảnh eo hẹp.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: