kiềm chế bản thân

Giải thoát cơn giận dữ

Sẽ là rất khó để bạn có thể điều tiết ngay lập tức cơn giận dữ của mình, nhưng hãy thay đổi dần dần trong từng tình huống cụ thể.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: