Mỹ

Quảng Cáo
Hai cách kiểm soát dịch bệnh khác nhau ở Ý và Hàn Quốc
Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp thử tối đa có thể để phát hiện ra những người nhiễm COVID-19, kết hợp với việc sử dụng tối đa kho dữ liệu của mình, trong khi chỉ giới hạn nhẹ nhàng việc đi lại. Các đội phòng dịch của Hàn Quốc đã tiến hành thử COVID-19 đến 15 ngàn người một ngày.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: