ngưu đệ

Ngưu đệ

Khi bị mất chức, bố tôi chỉ đòi được nhận chăn một con trâu cày cho hợp tác xã để lấy công điểm. Đó là một con trâu cái. Trước…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: