phạm thanh nghiên

‘Bố Lai’

Tháng Ba năm 2010, khi tôi chuyển từ nhà tù Trần Phú, Hải Phòng đến Trại 5, Thanh Hóa, thì “Bố Lai” đã ở đấy ngót nghét 10 năm. Tôi…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: