Vũ Đức Đam

Thôi!

Trong tiếng Việt chữ “thôi” có nghĩa là dừng lại nhưng lại nhẹ hơn chữ “ngưng” cùng có nghĩa là dừng nhưng chữ “ngưng” có tính cách tiêu cực hơn.…
COVID-19, tin từ trong nước
NGUYỄN HÒA Các giới chức Việt Nam rất hài lòng là cho đến chiều ngày 17-4-2020, theo các nguồn tin chính thức, không có người nào mới được xác nhận…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: