Trăng thôi chiếu sáng

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Trăng thôi chiếu sáng
/
Vu Lan năm nay tôi sẽ làm nhiều việc: viết một bài văn sám hối và viết tiếp những giòng này, về một VẦNG TRĂNG MẸ trong tôi đã THÔI CHIẾU SÁNG; tôi sẽ đọc bộ Kinh Địa Tạng để hiểu thêm về chữ HIẾU... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: