Lê Khánh Long

Nghĩa tình
Chú Phước là người lái xe cho Bố tôi lâu nhất, người gây cho Bố tôi nhiều phiền phức nhất và cũng là người nặng nghĩa tình thầy trò nhất.
Trăng thôi chiếu sáng
Vu Lan năm nay tôi sẽ làm nhiều việc: viết một bài văn sám hối và viết tiếp những giòng này, về một VẦNG TRĂNG MẸ trong tôi đã THÔI CHIẾU SÁNG; tôi sẽ đọc bộ Kinh Địa Tạng để hiểu thêm về chữ HIẾU... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: