Mặc Lâm

Saigon Nhỏ staff writer

Làm mai…
Ông bà ta thường nói một trong bốn điều ngớ ngẩn nhất là “làm mai”. Làm mai là mai mối cho người với người và cho món ăn với người khác.
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: