Phạm Cao Phong

Myoko của tôi
Tôi gặp Myoko, cô gái Nhật mảnh dẻ, trên một chuyến bay và chúng tôi làm quen với nhau. Myoko sang Paris học âm nhạc. Sau đó em học thêm…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: