Angelina Jolie

Brad Pitt mất quyền nuôi con
Nữ minh tinh Angelina Jolie giành lại toàn quyền nuôi con từ chồng cũ. Brad Pitt chỉ được thăm nom một số ngày nhất định. Tin từ People. Ngày 23…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: