cách ly

Quảng Cáo
Cô lập hay cách ly khi nhiễm COVID-19
Cô lập (isolation) bảo đảm người bị nhiễm virus cách xa những người khác, ngay cả ở trong nhà của họ. Cách ly (quarantine) bảo đảm những người có thể đã phơi nhiễm với virus cách xa những người khác.
Macy’s mở cửa trở lại
NGUYỄN HÒA Giám đốc điều hành của siêu thị Macy’s, ông Jeff Gennette, cho biết là 68 cửa hàng của siêu thị này sẽ mở cửa hoạt động trở lại…
Cách ly cùng… chim cánh cụt
Cô Izzy Wheatley người Anh, 20 tuổi, cũng tuân thủ lệnh cách ly toàn quốc của chính phủ Luân Đôn để chống dịch COVID-19, nhưng khác hơn hàng triệu người Anh khác là cô cách ly cùng các con chim cánh cụt.
Biểu tình ở Nam Cali chống cách ly xã hội
Cuộc biểu tình ngày thứ Sáu ở California là tiếp theo một loạt cuộc biểu tình do các nhóm bảo thủ chống đóng cửa chống bệnh dịch tổ chức, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất có đến 1000 người diễn ra tại Michigan, chống lệnh cách ly nghiêm ngặt ở tiểu bang này. Người biểu tình mang theo cả súng và đòi bắt nhốt bà thống đốc.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: