CDC

Quảng Cáo
Một người buôn chó từng đứng đầu ban chống dịch COVID-19
Cho đến 23-4-2020, Hoa Kỳ có gần 800 ngàn người nhiễm bệnh, gần 50 ngàn người thiệt mạng vì COVID-19, người chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ chống dịch, thiếu thốn trang thiết bị y tế, cho đến nay vẫn còn nặng nề, nhưng không rõ trách nhiệm là của ai. Một viên chức Tòa Bạch Ốc nói với Reuters: Thực tình đây là một mớ tả bí lù!
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: