Chicago

Quảng Cáo
Những con số chai sần
Hai hôm nay, 13 và 14-10, nước Mỹ liên tiếp có trên 50 ngàn người nhiễm Coronavirus, và tiểu bang IL cũng vượt qua con số 2.000 người.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: