chích ngừa

Quảng Cáo
Người giàu rủ nhau đi ‘lánh’ COVID-19
Bản đồ dịch bệnh thế giới thay đổi trong nhiều tuần lễ qua sau hiệu quả của các chiến dịch chích vaccine ngừa COVID-19, từ đó nhiều người giàu sẵn sàng bỏ tiền bay đi “lánh” COVID-19 hoặc để được chích ngừa.
COVID-19: Sau cơn mưa, trời lại sáng!
Lời kêu gọi của Tổng thống Biden để mọi người Mỹ trưởng thành đủ điều kiện được chích vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 1-5 mở ra một chân trời tươi sáng trong cơn đại dịch u ám suốt hơn một năm qua.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: