chọn bạn

Chọn bạn mà chơi!
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Câu nói mang ý nghĩa, người mà bạn chọn để kết giao sẽ ảnh hưởng đến quan điểm và cuộc sống của bạn.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: