Gavin Newsom

Quảng Cáo
Ông Trump muốn “mở cửa” sớm
Ông Trump nhìn những con số thất nghiệp tăng vọt, và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, và ca cẩm rằng những con số đó đang làm hại nhiệm kỳ tổng thống của ông, cũng như làm hại cơ hội tái đắc cử của ông.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: