hoài linh

Hoài Linh và lời giải thích muộn màng về 14 tỉ tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020
Cho dù nhiều người đồng ý Hoài Linh không “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng,” nhưng cách giải thích của anh làm họ thất vọng. Số tiền đó giờ đây dù có đến được tận tay đồng bào miền Trung “đã bị bão lụt năm ngoái” không còn mang ý nghĩa “lá lành đùm lá rách” nữa.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: