hoài linh

Hoài Linh và lời giải thích muộn màng về 14 tỉ tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020
Cho dù nhiều người đồng ý Hoài Linh không “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng,” nhưng cách giải thích của anh làm họ thất vọng. Số tiền đó giờ đây dù có đến được tận tay đồng bào miền Trung “đã bị bão lụt năm ngoái” không còn mang ý nghĩa “lá lành đùm lá rách” nữa.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: