kiện

Chính quyền Trump kiện Facebook
Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang kiện Facebook phân biệt đối xử với nhân viên Mỹ qua việc ưu tiên tuyển dụng người nhập cư tạm, The Hill dẫn đơn kiện nộp Bộ Tư Pháp (DOJ) cho hay hôm Thứ Năm, 3 Tháng Mười Hai.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: