kinh tế Việt Nam

Trung Quốc đối mặt làn sóng chuyển sản xuất sang Việt Nam
Chính quyền một số địa phương Trung quốc yêu cầu chính phủ Bắc Kinh có những chính sách mới để giữ chân doanh nghiệp giữa lúc cuộc chuyển dịch cơ sở sản xuất từ Trung quốc sang Việt Nam đã bắt đầu, làm mất công ăn việc làm và giảm nguồn thu thuế của các địa phương dựa chủ yếu vào xuất khẩu.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: