Liên Hiệp Quốc

United Nations
Liên Hiệp Quốc: Thách thức tuổi 75
Tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra đời sau một cuộc đại chiến thế giới nhằm ngăn ngừa một cuộc đại chiến khác. Bảy mươi lăm năm sau, lễ tôn vinh những thành tích của nó bị che phủ bởi một trận đại dịch toàn cầu và căng thẳng gia tăng khắp thế giới; bản thân LHQ cũng đang bị giằng xé giữa hai cường quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ và Trung Quốc
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: