mèo

Mèo có thể lây COVID-19?
Tổ chức Y tế thế giới cũng đang quan sát xem là thú vật có đóng vai trò nào không trong đại dịch COVID-19 toàn thế giới hiện nay hay không.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: