Michigan

Biểu tình ở Nam Cali chống cách ly xã hội
Cuộc biểu tình ngày thứ Sáu ở California là tiếp theo một loạt cuộc biểu tình do các nhóm bảo thủ chống đóng cửa chống bệnh dịch tổ chức, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất có đến 1000 người diễn ra tại Michigan, chống lệnh cách ly nghiêm ngặt ở tiểu bang này. Người biểu tình mang theo cả súng và đòi bắt nhốt bà thống đốc.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: