miễn dịch

Có thể đã có đến 81 ngàn người ở Santa Clara nhiễm virus
Nếu kết quả này, cao hơn rất nhiều lần với số nhiễm bệnh trong quận, là đúng thì đó là một tin vui vì một hệ thống miễn dịch đã hình thành trong cộng đồng dân cư, và nếu nó giống như khi chúng ta chích ngừa bệnh sởi, thì nó giúp ta chống với virus suốt đời.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: