virus

Quảng Cáo
Sống chung với COVID-19
Các quốc gia nhận ra rằng ngay cả những nơi chống dịch thành công nhất cũng không thể tuyên bố chiến thắng, cho đến khi phát triển thành công vaccine. Biện pháp duy nhất hiện nay mà các quốc gia đang áp dụng là: Chấp nhận thực tế, sống chung với COVID-19.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: