xả stress

Học cách nghỉ ngơi

Rất nhiều người khi phải vào bệnh viện nằm, mới nghiệm ra một điều, rằng họ đã làm quá sức mà không hề nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: