Little Saigon
duyệt

Video

Video: Ý chí sống của Mẹ Thiên Nhiên

Bright Side đã thu thập một số ví dụ cho thấy thiên nhiên, để tồn tại, có thể làm những điều mà chúng ta không tin là có thể - cho đến khi chúng ta tận mắt chứng kiến.