Kết quả tìm:   nguồn gốc covid-19 – Page 2

Trung Quốc mưu toan viết lại nguồn gốc đại dịch Covid-19
Trong nỗ lực viết lại lịch sử của đại dịch Covid-19, nhà cầm quyền Trung Quốc ban hành quy định bắt buộc các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc của coronavirus chủng mới phải nộp báo cáo của họ cho chính quyền kiểm duyệt trước khi xuất bản hoặc công bố.
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: