Đan Viên

Chuyện hai người già
Đời có nhiều việc như an bài, có cầu nguyện có phước lành, không tin cũng không được… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Bức ảnh gia đình
Ba má có bảy người con. Tới giờ này ở tuổi ngoài 80, ba má vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Vậy mà một bức ảnh chung cả nhà chưa từng…
Những ngày đã xa…
Năm ba về từ trại cải tạo, cả làng bị đói. Lúa đang ngậm sữa, nước lũ đổ về ngập đồng hơn một tuần. Nước rút, đọt lúa cứ dựng thẳng lên trời.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: