Đan Viên

Bức ảnh gia đình
Ba má có bảy người con. Tới giờ này ở tuổi ngoài 80, ba má vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Vậy mà một bức ảnh chung cả nhà chưa từng…
Những ngày đã xa…
Năm ba về từ trại cải tạo, cả làng bị đói. Lúa đang ngậm sữa, nước lũ đổ về ngập đồng hơn một tuần. Nước rút, đọt lúa cứ dựng thẳng lên trời.
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: