Michael Le

Máu chảy ruột mềm
Có bao giờ bạn trải qua một cơn bệnh nặng đến độ ‘thập tử nhất sinh’ chưa nhỉ? Có nghĩa là mình hoàn toàn bất lực, ở trong tình thế…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: