cúm Vũ Hán

Dịch viêm phổi cấp và thất bại của “mô hình Trung Quốc”
Thị trưởng thành phố Vũ Hán đổ lỗi cho cấp trên. Một quan chức cao cấp về phòng dịch đổ lỗi cho bộ máy hành chính quan liêu nhiều tầng lớp. Một chuyên gia hàng đầu của chính phủ đổ lỗi cho dân chúng: người dân, ông ta nói, không hiểu những lời ông ta nói với họ.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: