Kế hoạch cứu nước Mỹ

Đảng Dân chủ đề nghị dự luật phát tiền cho trẻ em
Các nghị sĩ cao cấp của đảng Dân chủ sẽ trình ra Quốc hội vào ngày mai thứ Hai 08-02-2021 một dự luật cung cấp 3.000 - 3.600 USD mỗi năm cho mỗi trẻ em thuộc hàng chục triệu gia đình Mỹ có thu nhập thấp. Dự luật này là một phần trong Kế hoạch Cứu Nguy nước Mỹ (America Rescue Plan) có chi phí tới 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đề nghị và đang chờ được Quốc hội xem xét phê chuẩn. 
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: