mất tích

Quảng Cáo
Cao Bằng: 5 người đi tìm vàng, 1 rơi mất tích dưới hang sâu
Nhóm năm thanh niên dùng dây thừng leo vào hang sâu để tìm kiếm vàng. Khi leo vào hang được khoảng vài trăm mét, anh Triệu Kiềm Chìu bị rơi xuống hang sâu và mất tích. Những người còn lại đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy nên đã đến chính quyền địa phương báo tin sự việc.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: