mỹ phẩm

Quảng Cáo
Son môi, khẩu trang và Covid-19
Phải đeo khẩu trang để che mặt, nên dù có thoa son hay không, cũng chẳng hề hấn chi. Nhưng thực tế, rất nhiều người vẫn thích thoa son, dù phải đeo khẩu trang, vì điều ấy làm cho họ tự tin hơn.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: