Myanmar

Quảng Cáo
Biểu tình tại Myanma: Vị nữ tu quỳ xuống đường cầu xin cảnh sát đừng bắn vào dân
“Tôi cảm thấy họ (quân đội) không bảo vệ dân. Chúng tôi phải tự bảo vệ mình, và trong cuộc tự vệ này, tính mạng của người dân không an toàn. Tôi quyết định ngăn họ bằng cách quỳ xuống vì tôi tin rằng sức mạnh của tình yêu sẽ phát huy tác dụng và Chúa sẽ bảo vệ chúng tôi.” Sơ Ann Roza Nu Tawng.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: