tẩy não

Hồng Kông bắt đầu tẩy não học sinh
Quan chức phụ trách giáo dục của Hồng Kông cho rằng không phải là quá sớm để dạy trẻ em về an ninh quốc gia, trong lúc cơ quan giáo dục của lãnh thổ này bắt buộc phải giáo dục lòng yêu nước ngay từ tuổi nhà trẻ.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: