tự kỷ

Bà giáo 26 năm dạy học miễn phí cho trẻ thiểu năng nghèo ở Hà Nội
Bà giáo Nguyễn Thị Côi (78 tuổi) dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo từ năm 1994, khi còn đang làm hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Khi ấy, bà dạy học cho trẻ em nghèo đường phố (bán báo, đánh giày) từ các tỉnh đến Hà Nội mưu sinh cùng gia đình. Đến năm 1998, khi đã về hưu, bà Côi mới quyết định mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh tự kỷ, thiểu năng con gia đình nghèo.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: