Vợ thằng Đậu

Vợ thằng Được

Sống trong một xã hội mà đàn bà được xem là công dân hạng hai trong gia đình nhưng vợ thằng Được nghiễm nhiên làm mọi người nhìn nó với…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: