vụ kiện Texas

Trump và 17 tiểu bang ủng hộ vụ kiện bầu cử của Texas
Các tổng chưởng lý 17 tiểu bang đã báo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ rằng họ ủng hộ đơn kiện của Tổng Chưởng Lý tiểu bang Texas Ken Paxton đòi đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống mà trong đó ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ dự kiến sẽ là người chiến thắng.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: