Chu An

“Tam dạ Đế Vương”
Việt kiều về nước thường xả láng mọi lạc thú trên đời như bài bạc, ăn nhậu, gái gú, gọi là “nhất dạ đế vương.”
Có một cuộc tình
Hàng đêm em vẫn ngước lên bầu trời cao qua khung cửa sổ cầu nguyện với Chúa yêu thương, xin Ngài gìn giữ và ban phước cho anh.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: