Phan Nhật Nam

Những tưởng…
Những tưởng đầu đường thương xó chợ Ai ngờ xó chợ chẳng thương nhau (Bùi Giáng) Ngẫm ra sau lần ngủ đêm bị móc túi nơi Chợ Trương Minh Giảng, Sàigòn,…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: