châu Âu

Quảng Cáo
COVID-19, hỗn loạn tại các sân bay Mỹ
Tình trạng hỗn loạn được sinh ra là do lệnh cấm nhập cảnh ban hành cùng lúc với tình trạng khẩn cấp quốc gia, và con số hơn 2700 người bị nhiễm bệnh được đưa ra, tăng lên 500 người mỗi ngày trong ba ngày cuối tuần.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: