Gen Y

Gen Y lười biếng?
Gen Y – những người sinh từ 1981 đến 1996, hay còn được gọi là thế hệ Millennials, bị định kiến ​​là lười biếng, kể cả trong công việc lẫn hôn nhân.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: