Iris An

Khi nhà sư kiêm cán bộ cộng sản
Những năm gần đây, khi một số nhà sư viên tịch, người dân khi đọc cáo phó mới ngã ngửa ra rằng nhiều sư sãi hóa ra là Đảng viên… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: