Minh Đăng

Tình báo Trung Quốc phá hoại bầu cử Mỹ như thế nào?
Theo một báo cáo mới của các nhà nghiên cứu bảo mật tại Meta, Trung Quốc đang đứng sau hoạt động tuyên truyền bí mật lớn nhất từng được xác định trên Facebook và Instagram được thiết kế nhằm gieo rắc thông tin sai lệch với mục đích chia rẽ xã hội Mỹ. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: