Mỹ Anh

Trump, Ukraine, Nga và NATO
Trong sự nghiệp chính trị ngắn ngủi với “kỹ năng” tạo ra những biến cố khó lường, cựu TT Trump thể hiện thiện cảm với TT Putin.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: