Mỹ Anh

“Bạch Chỉ cách mạng”
Gần như mọi người cầm tờ giấy trắng, ám chỉ sự kiểm duyệt tuyệt đối và người dân không bao giờ có thể lên tiếng. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: