Lai rai ba sợi với Lâm công tử

Quảng Cáo
Văn hóa chém
Chém trở thành một từ riêng trong các vụ án. Lật lại những trang báo cũ chúng ta không nghi ngờ gì nữa về động từ này.
Một lũ bội tình
Sở dĩ bài hát bị cấm vì có câu “ Hai mươi năm nội chiến từng ngày/ Gia tài của mẹ, để lại cho con/ Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: