Tiếng Anh theo dòng thời sự

The Fed

Bộ Lao Động Hoa Kỳ vừa thông báo hơn nửa triệu công ăn việc làm đã được tạo ra trong tháng Giêng, 2023 vừa qua.
Seditious Conspiracy
Seditious Conspiracy khác với tội Treason (phản quốc) ở chỗ nó do nhiều người cấu kết với nhau để thực hiện, và đặc biệt là có yếu tố vũ lực.
Quảng Cáo
Loạn cào cào!
Thành thử, nói theo giọng bình dân thì “Be there, will be wild!” có thể hiểu nôm na là “Nhớ đến, bảo đảm vui!” hoặc “Hãy có mặt, sẽ vui bạo!”
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: